Ildstedsmontering

Ildsted er tradisjon i Norge og for mange er vintertid synonymt med kos og hygge foran peisen. Men samme hvor koselig det er må man være bevisst på at det man egentlig gjør er å tenne opp et bål midt i stua. Derfor stilles det strenge krav både til ildstedet og til hvor og hvordan man setter det opp. Det er også viktig å være klar over at all oppføring og endring av ildsteder er meldepliktig til kommunen. Skal ildsted og ny skorstein monteres samtidig eller i bolig under oppføring er ildstedet søknadspliktig som en del av varmeanlegget.

For at peisen skal bli mest mulig kos og varme, og minst mulig stress og bekymringer er det alltid en fordel å benytte seg av erfarne fagfolk som kan ordne alt. Andersen & Harestad AS monterer både stålpiper og ovner, bygger peiser og lecapiper og rehabiliterer eldre piper.

Det er flere faktorer man bør vurdere før det settes opp nytt ildsted. Skal dette ildstedet være rommets eller bygningens hovedkilde for oppvarming? Hvor stort areal skal ildstedet varme opp? Er det mulig å plassere varmekilden der du vil ha den i rommet? Tåler gulvet vekten? Er skorsteinen tilpasset det nye ildstedet? Andersen & Harestad AS kommer gjerne innom på befaring for å se på muligheter og løsninger.